Beylikduzu escort

Tarihçe

Sigorta Denetleme Kurulu, Türkiye’de özel sigortacılık alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin kamu adına denetimini yapmak üzere 1962 yılında Sigorta Murakabe Kurulu adıyla kurulmuştur. Kurul, Sigorta Denetleme Kurulu adıyla 1994 yılında Hazine Müsteşarlığı bünyesine dahil olmuş, sigorta murakıpları sigorta denetleme uzman ve aktüerleri ünvanını almıştır.

Kurul’un kurulmasına ilişkin tüzük 12 Eylül 1962 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Tüzüğü Resmi Gazete’de okumak için tıklayınız.