Beylikduzu escort

Personel Yapısı

Sigorta Denetleme Uzmanı Sigorta Denetleme Aktüeri Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı Toplam Denetim Elemanı
Ankara   4   4 8
İstanbul   24   8 10 10 52
Toplam   28   12 10 10 60
Kadın   4   8 3 6 21
Erkek   24   4 7 4 39