Beylikduzu escort

Hakkımızda

Sigorta Denetim Elemanları Derneğinin amacı Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’nda halen çalışan yahut bir dönem çalışmış üyelerin birlik ve beraberliğini sağlamak, mesleki bilgi ve birikimini artırmak, mesleki ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Sigorta Denetleme Kurulu, Türkiye’de özel sigortacılık alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin kamu adına denetimini yapmak üzere 1963 yılında Sigorta Murakabe Kurulu adıyla kurulmuştur. Kurul, Sigorta Denetleme Kurulu adıyla 1994 yılında Hazine Müsteşarlığı bünyesine dahil olmuş, sigorta murakıpları sigorta denetleme uzman ve aktüerleri ünvanını almıştır. Sigorta Denetleme Kurulu, doğrudan Hazine Müsteşarına bağlı olarak Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Kurul’a ve Kurul denetim elemanlarına verilen teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütmek ve sonuçlandırmak ile görevlendirilmiştir.