Beylikduzu escort

Görev ve Yetki

Sigorta Denetleme Kurulu, doğrudan Hazine Müsteşarına bağlı olarak Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Kurul’a ve Kurul denetim elemanlarına verilen teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütmek ve sonuçlandırmak ile görevlendirilmiştir. Buna göre görev ve yetki sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

  • Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,
  • Sigortacılık sektörü ve ilgili diğer mali piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak ve mütalaa vermek,
  • Görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak,
  • TSRŞB, TARSİM, DASK, TMTB, EGM, SBM, SEGEM, Sigorta Tahkim Komisyonu ve Güvence Hesabı’nın denetimini yapmak,
  • Sigorta, reasürans ve emeklilik aracıları, sigorta eksperleri ve aktüerler ile sigortacılık ve bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren diğer kişilerin denetimini yapmak,
  • Sigortacılıkla ilgili ihbar ve şikayetleri incelemek ve sonuçlandırmak